PPI: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI – UPCoM)

Thời gian thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,487.79

2.6 (0.17%)

 
VNIndex 1,487.79 2.6 0.17%
HNX 458.23 2.42 0.53%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%