PPG: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Phú Phong (PPG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 ( 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 23/04/2015

- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty CP SX-TM-DV Phú Phong; địa chỉ : Lô 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp.HCM.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của BGĐ, HĐQT và BKS;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014, thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%