PPG: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Phú Phong (PPG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 ( 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 24/04/2014

- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty CP SX TM DV Phú Phong; địa chỉ : Lô 4, đường B, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của BGĐ, HĐQT và BKS

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013, thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

VNIndex

1,166.05

-0.73 (-0.06%)

 
VNIndex 1,166.05 -0.73 -0.06%
HNX 231.84 -8.27 -3.57%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%