POW: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: POW 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 12/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trong Thư mời họp.

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%