POV: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (5%)


CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/08/2020

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ sở hữu cổ phần khi đến làm việc với công ty.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%