POT: CTCP Thiết bị Bưu điện (POT- HNX)


Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian tổ chức đại hội: 13h30 ngày 22/04/2014 (thứ Ba)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

VNIndex

945.81

1.39 (0.15%)

 
VNIndex 945.81 1.39 0.15%
HNX 140.84 0.51 0.37%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%