PNC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

(ĐTCK)

Công ty cổ phần Văn hoá Phương Nam (PNC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ  đông bất thường năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến:  02/10/2015

- Địa điểm thực hiện: 940 đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+ Thảo luận và thông qua các nội dung chưa được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần 2;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%