PMT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (3,4%)


CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam (PMT - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 340 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/07/2020

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam - xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định), bắt đầu từ ngày 28/07/2020 và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%