PMS: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013


CTCP Cơ khí Xăng Dầu ( PMS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện : Công ty Xăng dầu khu vực II – TNHH Một thành viên.

- Nội dung họp : họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%