PMS : Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

Công ty cổ phần Cơ khí Xăng Dầu (PMS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2015

- Địa điểm thực hiện: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Mua tài sản Nhà máy sản xuất sản phẩm thùng phuy

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%