PMP: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

 

Công ty cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ (PMP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại  Công ty cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ - đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, bắt đầu từ ngày 20/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%