PMJ: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CTCP Vật tư Bưu điện (PMJ – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,488.3

3.11 (0.21%)

 
VNIndex 1,488.3 3.11 0.21%
HNX 458.21 2.4 0.52%
UPCOM 114.58 0.48 0.42%