PLC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Buổi sáng, từ 08h30 thứ năm ngày 14/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Hoa Sen 6, khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các báo cáo tài chính năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%