PLC: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (PLC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:            01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: buổi sáng, từ 8h30 thứ hai ngày 20/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Hoa Sen 6, khách sạn Kim Liên, số 7 phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex - CTCP thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VNIndex

923.33

2.28 (0.25%)

 
VNIndex 923.33 2.28 0.25%
HNX 134.23 0.19 0.14%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021