PJC: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền (12%) và Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2014

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền và Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Nội dung cụ thể:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội vào các ngày làm việc từ ngày 28/03/2014 (người nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân).

2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 01/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội

- Nội dung chính cuộc họp thông qua:

+ Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013;

+ Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%