PJC: Ngày GDKHQ Phát hành cổ phiếu thưởng (4:1)


CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2014

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu thưởng

- Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Công ty dùng lợi nhuận để lại để mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá bằng giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên không hưởng quyền.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 6 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: (6*1)/4 = 1,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 1 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ. 

- Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%