PIT: Ngày GDKHQ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (100:20)


CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2014

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện : 100:20 (người sở hữu 100 cổ phiếu PIT được nhận 20 cổ phiếu).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ : Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 124 cổ phiếu, ông A sẽ được nhận cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 124 x 20% = 24,8 cổ phiếu. Do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ nhận là 24 cổ phiếu mới.

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Văn phòng CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ hai đến Thứ sáu) và xuất trình CMND bản chính và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần bản chính.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%