PiCO - Máy hiển thị chất lượng không khí nhỏ nhất thế giới

(ĐTCK) PiCO có tính năng cập nhật chất lượng không khí tức thì để bạn và gia đình có những lựa chọn cách thức bảo vệ sức khỏe.

Tác giả Ngọc Tuấn