Phú Hưng Gia trả cổ tức 15%

(ĐTCK) CTCP Đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia (có Coteccons làm cổ đông lớn) đã thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chấp thuận trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. 
Phú Hưng Gia trả cổ tức 15%

Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức là ngày 15/9. Cổ đông cũng thông qua kế hoạch doanh thu năm 2014 là 1.523 tỷ đồng, trong đó doanh thu xây lắp mảng hoạt động chính của Phú Hưng Gia là 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 32 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 15%.

Liên tiếp những năm qua, Phú Hưng Gia luôn duy trì được cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ từ 10 cho đến 15%. Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch năm 2014 là những vấn đề mà ĐHCĐ hôm 18/4/2014 của Phú Hưng Gia chưa thống nhất nên đã nhất trí để HĐQT và cổ đông lớn bàn bạc và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua. 

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%