PHS phát hành 5,5 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược

PHS phát hành 5,5 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược

Giá chào bán cổ phần không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách tại thời điểm gần nhất.

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) ngày 23/8 đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty. Theo đó, PHS dự kiến phát hành 5,5 triệu cổ phần phổ thông chào bán riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược.

 

Phương án Đại hội cổ đông thông qua với giá chào bán cổ phiếu không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách tại thời điểm gần nhất. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, thị giá PHS chỉ đạt 3.500 đồng và giá trị sổ sách tại thời điểm kết thúc quý II/2012 đạt gần 7.000 đồng.

 

ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

 

Vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến sử dụng cho các mục đích như bổ sung vốn lưu động, bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư, nâng cao năng lực tài chính nằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định. PHS chưa đưa ra thời gian cụ thể của đợt chào bán trong năm 2012.

VNIndex

957.18

7.28 (0.76%)

 
VNIndex 957.18 7.28 0.76%
HNX 141.61 0.75 0.53%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%