Ảnh Internet

Ảnh Internet

PHS lên phương án xóa khoản nợ khó đòi 4,6 tỷ đồng

(ĐTCK) Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 14/4 tới thông qua phương án xóa khoản nợ phải thu khó đòi hơn 4,6 tỷ đồng được chuyển giao từ Công ty Chứng khoán An Thành khi sáp nhập vào PHS. 

Khoản nợ này đã được trích lập dự phòng 100% trước khi chuyển giao về PHS.

Đồng thời, Ban lãnh đạo PHS sẽ trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu 141,5 tỷ đồng doanh thu, 23,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. PHS có tham vọng gia tăng thị phần môi giới trong năm nay lên 1,8% toàn thị trường, từ mức 1,32% đạt được trong năm qua.

Sau sáp nhập, hiệu quả kinh doanh của PHS vẫn không khá lên. Kết thúc năm 2016, PHS còn lỗ lũy kế gần 9 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%