PHR: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020 (25%)

CTCP Cao su Phước Hoà (PHR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 04/02/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, địa chỉ: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 04/02/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%