Phó Thủ tướng: “Nhiều đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tự bỏ đặc quyền của mình để vì lợi ích chung“

(ĐTCK) “Năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiều đề xuất rất tốt, trong đó có nhiều chủ trương đề xuất của Bộ đưa ra là cơ sở để Thủ tướng đưa ra quyết định”.
Phó Thủ tướng: “Nhiều đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tự bỏ đặc quyền của mình để vì lợi ích chung“

“Đặc biệt, nhiều đề xuất của Bộ đã bỏ qua lợi ích cục bộ, tự bỏ đặc quyền của mình để vì lợi ích chung. Điều này cho thấy tầm nhìn và tư duy của những người làm kế hoạch và đầu tư đã đổi mới theo hướng tích cực hơn rất nhiều trong nhiệm kỳ mới”.

Đánh giá trên được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành kế hoạch và đầu tư diễn ra sáng qua (16/1). 

Đồng thời, Phó Thủ tướng khẳng định, năm 2018 là năm đặc biệt cả nước đã hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện.

Cụ thể, GDP tăng trưởng cao nhất trong vòng 1 thập kỷ qua, nông nghiệp tăng trưởng tốt dù thiên tai, biến đổi khí hậu gây nhiều hậu quả, xuất siêu đạt mức rất cao trên 7,2 tỷ USD, số doanh nghiệp thành lập mới mức đạt mức kỷ lục… và trên hết là giữ vững kinh tế vĩ mô ổn định trong môi trường kinh tế bất định, khó đoán định, thế và lực của đất nước tăng lên, tín nhiệm xếp hạng trên trường quốc tế gia tăng…

Theo Phó Thủ tướng, góp trong những thành quả chung này có đóng góp và nỗ lực to lớn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như ngành kế hoạch đầu tư nói chung với vai trò là nhạc trưởng, cơ quan tham mưu của Chính phủ trong các chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Ông cũng đặc biệt đánh giá cao tính toàn diện của các kết quả đạt được của tập thể ngành kế hoạch và đầu tư trong năm 2018, thể hiện đồng đều, liên tục trên mọi lĩnh vực, phạm vi quản lý của Bộ cả vể thể chế chính sách, công tác làm kế hoạch, đầu tư công cho đến việc tham mưu phối hợp xử lý các vấn đề vĩ mô, phối hợp trong nội bộ và với các bộ, ngành tốt hơn.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2019, trong bối cảnh dự báo kinh tế thế giới biến động phức tạp, tăng trưởng có xu hướng giảm đi, đồng thời độ trễ chính sách cùng các tác động từ căng thẳng thương mại toàn cầu sẽ có ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế-xã hội, đây là những thách thức đặt ra cho ngành kế hoạch đầu tư cũng như toàn nền kinh tế nói chung.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò nhạc trưởng cần có những đề xuất, giải pháp giải quyết các điểm nghẽn cũng như tạo sự tăng trưởng bứt phá như mục tiêu Chính phủ đã đặt ra.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã “truyền lửa” cho toàn ngành thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm vươn lên bứt phá toàn diện trong năm 2019: "Chúng ta đã thành công với năm “bản lề” và chúng ta cần hướng tới những năm tiếp theo, nhất là năm 2019, năm “bứt phá” để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020". 

Đánh giá tổng thể về bức tranh tăng trưởng năm 2018, Bộ trưởng khẳng định năm 2018 vừa kết thúc là một năm có nhiều ý nghĩa quan trọng với nhiều kết quả nổi bật và ấn tượng, xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

"Việc đạt tốc độ tăng GDP 7,08% và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tài chính, thương mại thế giới có nhiều biến động, nhiều nền kinh tế tăng trưởng chậm lại là một minh chứng rõ nét", Bộ trưởng khẳng định.

Một điều đặc biệt nữa của năm 2018, theo vị tổng tư lệnh ngành kế hoạch và đầu tư, đó là kết quả đạt được không chỉ toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực mà còn toàn diện ở tất cả các địa phương.

Các tỉnh, thành phố trong cả nước đều nỗ lực thi đua đạt nhiều thành tích nổi bật, tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách đều tăng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt mức kỷ lục, nhiều địa phương đã hoàn thành trước một năm mục tiêu của Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố.

“Thành tựu là chung của cả nước, mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương đều có sự đóng góp tích cực vào kết quả chung, trong đó ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư có những đóng góp quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm cải cách, đổi mới, vai trò nhạc trưởng trong công tác phối hợp, tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng: “Nhiều đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tự bỏ đặc quyền của mình để vì lợi ích chung“ ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị 

Tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2018, tinh thần “bứt phá” trên toàn diện các lĩnh vực trong năm 2019 đã được cụ thể hóa rõ ràng tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ.

Đó là định hướng xuyên suốt để tạo động lực cho tất cả các cấp các ngành quyết tâm có những giải pháp đột phá ngay từ những tháng đầu năm, và theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đây cũng chính là tinh thần và quyết tâm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là “nhạc trưởng”, cơ quan tham mưu cho Chính phủ về các định hướng chiến lược để đảm bảo thực  hiện toàn diện các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2019, năm bản lề của việc thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị cho xây dựng triển khai kế hoạch giai đoạn 5 năm tới.

Theo Bộ trưởng, năm 2019, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại và tác động của căng thẳng thương mại là hiện hữu, xu hướng bảo hộ thương mại và căng thẳng địa chính trị chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro.

Trong khi đó, ở trong nước, những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế tuy bước đầu được giải quyết nhưng vẫn cần nhiều thời gian để khắc phục. Cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh đã có nhiều chuyển biến rõ nét nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu…

Nhìn về dài hạn, Bộ trưởng cho rằng dù thành quả của 30 năm đổi mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình là một thành tựu hết sức đáng ghi nhận nếu so sánh năm 2018 với năm 1989, quy mô GDP nước ta đã tăng trên 38 lần, GDP bình quân đầu người tăng 26 lần, tuy nhiên, nhiều thách thức vẫn đang hiện  hữu.

“Nguy cơ tụt hậu vẫn rất nghiêm trọng; bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp dân cư có xu hướng gia tăng, các vấn đề về môi trường, tác động của biến đổi khí hậu, hội nhập đặt ra nhiều thách thức. Chúng ta có lý do để lo lắng đối với mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 là GDP bình quân đầu người đạt 3.200 - 3.500 USD cũng như mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035 là 10.000 USD/1 người”, người đứng đầu ngành trăn trở.

Trong bối cảnh này, Bộ trưởng đã nhấn mạnh một số trọng tâm của năm 2019 được coi là động lực để tạo sự bứt phá cho năm 2019, coi bứt phá là từ khóa, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của toàn ngành kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu bứt phá mà Chính phủ đã đặt ra. Với tinh thần này, Bộ trưởng chỉ rõ cần tận dụng bằng được các cơ hội đem lại, dù là nhỏ nhất để phát triển bứt phá.

“Đà tăng trưởng kinh tế tích cực đã có được 2 năm qua; các ngành, lĩnh vực, địa phương đang có xu thế tăng trưởng tốt; nhiều quyết sách tiếp tục phát huy hiệu quả.

Cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là về công nghệ, kỹ thuật, quản lý. Làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư toàn cầu dự báo tiếp tục chảy về khu vực năng động, trong đó Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, chúng ta cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón nhận có chọn lọc và đẩy mạnh sự kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.

Tiến trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của nước ta còn nhiều dư địa và ngày càng được đẩy mạnh. Niềm tin của người dân, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết thêm, kiên định mục tiêu, giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm hướng tới đạt được sự phát triển bứt phá không chỉ cho năm 2019 mà còn nhiều năm tiếp theo; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước có mức thu nhập trung bình cao, thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường, tiến bộ và công bằng về xã hội; đẩy mạnh hơn nữa cải cách, đổi mới, sáng tạo...

Trong đó, 6 trọng tâm tập trung bao gồm: Hiện đại hóa nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân; Xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; Nâng cao hiệu quả kinh tế trong đô thị hóa và phát triển lãnh thổ; Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; Đảm bảo công bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội; Xây dựng thể chế hiện đại và Nhà nước hiệu quả.

Để thực hiện các mục tiêu bứt phá này, vị tổng tư lệnh đã giao nhiệm vụ cho toàn ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cấp, các ngành ra sức thi đua, nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đạt kết quả bứt phá trong tất cả các chính sách, giải pháp đã đề ra.

“Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 đối với ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là rất nặng nề, đòi hỏi tất cả cán bộ, công chức, viên chức của ngành và cơ quan phải nỗ lực bứt phá, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp tục cải cách, đổi mới, sáng tạo.

Đồng thời, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là thể hiện được vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Bộ trưởng khẳng định.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%