Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Hoàng Quang Hàm: Ưu tiên chống Covid-19, song cần khoảng lặng của chính sách

Lúc này, ưu tiên chống Covid-19 đương nhiên vẫn phải là số 1, song cũng cần “khoảng lặng” để đánh giá lại toàn bộ chính sách, để giải bài toán ngân sách một cách hiệu quả.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Hoàng Quang Hàm: Ưu tiên chống Covid-19, song cần khoảng lặng của chính sách ảnh 1
Tin bài liên quan