PHN: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền (15%)

CTCP Pin Hà Nội (PHN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 02/02/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 02/02/2021, yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu có).

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%