Ông Nguyễn Tuấn Thanh, tân Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, tân Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Định.

Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bình Định

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 2544/QĐ-TTg, Quyết định 2545/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: ông Nguyễn Tuấn Thanh, Tỉnh ủy viên; ông Trần Châu, Tỉnh ủy viên.

Đồng thời, tại Quyết định 2541/QĐ-TTg, Quyết định 2542/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Trần Thị Thu Hà và ông Mai Thanh Thắng, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Quyết định 2543/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lâm Hải Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng thời, tại Quyết định 2540/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lê Văn Minh, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nhận nhiệm vụ mới.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021