Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D): Quý II/2021, hụt lãi gửi ngân hàng dẫn tới lợi nhuận giảm 39,4%

(ĐTCK) CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã chứng khoán D2D - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D): Quý II/2021, hụt lãi gửi ngân hàng dẫn tới lợi nhuận giảm 39,4%

Theo đó, trong quý II/2021, D2D ghi nhận doanh thu đạt 109,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và giảm 39,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 70,1% lên 72,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 65,9%, tương ứng tăng thêm 31,5 tỷ đồng lên 79,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 85,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 75 tỷ đồng về còn 12,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 73,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,7 tỷ đồng lên 15,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý II/2021 lợi nhuận giảm chu yếu do hụt doanh thu tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 196,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 108,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 32,1% và giảm 27,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Doanh nghiệp có thuyết minh trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu tài chính giảm chủ yếu do chỉ ghi nhận lãi tiền gửi, tiền cho vay là 21,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lên tới 100,1 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, D2D đặt kế hoạch tổng doanh thu là 502 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 268,7 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp mới hoàn thành 40,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 104,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 99,8 ty đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của D2D giảm 4,3% so với đầu năm về 1.916,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 883,7 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 338,8 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 170,7 tỷ đồng, chiếm 8,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đáng chú ý, trong kỳ khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn đã giảm từ 926,9 tỷ đồng về còn 732 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/7, cổ phiếu D2D tăng 500 đồng lên 50.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,352.64

6.77 (0.5%)

 
VNIndex 1,352.64 6.77 0.5%
HNX 357.97 4.73 1.32%
UPCOM 96.25 0.44 0.46%
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021