Tòa tuyên hủy Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Vận tải ô tô số 2

(ĐTCK) Hội đồng xét đơn quyết định bác kháng cáo của CTCP Vận tải ô tô số 2, chấp nhận yêu cầu của cổ đông, tuyên hủy Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên họp xét đơn yêu cầu của cổ đông đề nghị hủy Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 của CTCP Vận tải ô tô số 2.

Bên yêu cầu là Công ty TNHH Vận tải và du lịch Hoa Việt (Khu công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội), cổ đông nắm giữ 73,54% vốn điều lệ CTCP Vận tải ô tô số 2. Bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là CTCP Vận tải ô tô số 2 (trụ sở tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội)

Theo yêu cầu của Công ty Hoa Việt, ngày 28/5/2018, CTCP Vận tải ô tô số 2 đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018. Tuy nhiên, việc tổ chức ĐHCĐ không đảm bảo trình tự và thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty; nội dung Nghị quyết ĐHCĐ vi phạm quy định của luật và điều lệ công ty.

Cụ thể, Công ty Hoa Việt cho rằng người ký giấy triệu tập ĐHCĐ, ông Nguyễn Đăng Hiếu, không đủ tư cách, CTCP Vận tải ô tô số 2 không gửi cho cổ đông tài liệu về các nội dung họp, dự thảo nghị quyết và phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Đăng Hiếu được bầu làm Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải ô tô số 2 từ một cuộc họp HĐQT không hợp pháp, chỉ có mặt 5/7 thành viên HĐQT, chưa đủ tỷ lệ 3/4 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và không mời các kiểm soát viên của công ty.

Nhiều nội dung trong Nghị quyết ĐHCĐ không có trong chương trình ĐHCĐ gửi cho cổ đông, chẳng hạn như nội dung tăng vốn điều lệ; các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành không được ban kiểm soát thông qua...

Tại phiên họp, đại diện CTCP Vận tải Ô tô số 2 khẳng định đã tổ chức ĐHCĐ đúng quy định. Công ty đã 3 lần gửi giấy mời họp cho Công ty Hoa Việt theo đúng địa chỉ đăng ký cổ đông nhưng Công ty Hoa Việt không tham dự. Việc Công ty Hoa Việt chuyển trụ sở, không thông báo cho Công ty là lỗi của Hoa Việt.

Ông Hiếu được bầu làm Chủ tịch HĐQT đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty (quy định cuộc họp HĐQT chỉ cần có mặt 5/7 thành viên). Việc thành viên Ban kiểm soát là người của Công ty Hoa Việt không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ là tự đánh mất quyền của mình.

Sau khi xem xét ý kiến các bên, Hội đồng phiên họp cho rằng trình tự thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHCĐ CTCP Vận tải ô tô số 2 đã vi phạm Luật Doanh nghiệp: không gửi kèm tài liệu về các nội dung thảo luận trong cuộc họp, không có dự thảo Nghị quyết, phiếu biểu quyết. Một số nội dung không có trong chương trình họp như tăng vốn điều lệ, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đã được đưa vào cuộc họp và thông qua. Người triệu tập cuộc họp ĐHCĐ không hợp pháp, không đủ thẩm quyền.

Từ đó, Hội đồng phiên họp bác kháng cáo của CTCP Vận tải ô tô số 2, giữ nguyên quyết định của cấp sơ thẩm, tuyên hủy Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 của CTCP Vận tải ô tô số 2.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu