Bộ Công Thương đã có kết luận về kết quả rà soát, kiểm tra đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường (QLTT) và đánh giá hoạt động của đoàn kiểm tra.
Căn cứ báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra của tổ rà soát và các hồ sơ, tài liệu liên quan, Bộ Công Thương kết luận: Cục QLTT đã kịp thời xử lý, chỉ đạo 29 chi cục QLTT các tỉnh, thành phố thẩm tra xác minh, kiểm tra Công ty cổ phần Con Cưng theo đúng quy định của pháp luật.
Qua việc chỉ đạo các chi cục các tỉnh, thành phố kiểm tra đã phát hiện một số hành vi không chấp hành đúng quy định pháp luật của Công ty Con Cưng. 

Căn cứ kết luận kiểm tra, Cục QLTT đã chỉ đạo thực hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Con Cưng và Công ty đã nộp phạt 250 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm tra, hai Phó Cục trưởng Cục QLTT là ông Nguyễn Trọng Tín và ông Trần Hùng có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật và của Bộ Công Thương về phát ngôn, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ, gây ra những hiệu ứng không tốt, hiểu sai, hiểu chưa đúng bản chất sự việc trong dư luận xã hội, cũng như gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số thông tin cung cấp cho báo chí chưa thật sự chính xác đã gây thắc mắc cho người tiêu dùng về số lượng hành vi/tên hành vi vi phạm của doanh nghiệp. Việc này cần phải được khắc phục, sửa chữa ngay và rút kinh nghiệm nghiêm túc trong hoạt động công vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Cũng theo Bộ Công Thương, công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra của Cục QLTT trên diện rộng tại TPHCM và 28 tỉnh còn chưa chặt chẽ và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, vì vậy cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo kiểm tra của Cục.

Về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ông Nguyễn Trọng Tín và ông Trần Hùng, mặc dù ông Trịnh Văn Ngọc, Cục trưởng Cục QLTT đã chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ để chấn chỉnh, nhưng chưa thực sự kịp thời, vì vậy cần xem xét, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Xem xét xử lý kỷ luật đối với 2 Phó Cục trưởng Cục QLTT

Bộ Công Thương cũng đưa ra 2 kiến nghị xử lý vụ việc trên.

Đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương: Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương thông báo Đảng ủy Bộ Công Thương về các dấu hiệu vi phạm của các đảng viên trong thực thi công vụ theo quy chế phối hợp để xem xét xử lý về đảng đối với đảng viên Nguyễn Trọng Tín và đảng viên Trần Hùng.

Đối với Bộ Công Thương: Giao Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ về trình tự thủ tục xem xét xử lý cán bộ công chức có dấu hiệu vi phạm theo các quy định của pháp luật đối với ông Nguyễn Trọng Tín và ông Trần Hùng.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Bộ tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với ông Trịnh Văn Ngọc, Cục trưởng Cục QLTT, người đứng đầu cơ quan về trách nhiệm quản lý, chỉ đạo. 

Giao Cục QLTT tăng cường công tác quản lý cán bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ và đạo đức, tác phong văn hóa giao tiếp của đội ngũ lãnh đạo, công chức QLTT, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật và các quy định của Bộ Công Thương trong thực thi công vụ của công chức QLTT. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng đối với các công chức QLTT là đảng viên, là cán bộ lãnh đạo. 

Rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai kiểm tra trên diện rộng, có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, bất cập trong quy trình tác nghiệp để không gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.

Theo VGP
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.