(ĐTCK) Gần 12 năm sau ngày đấu giá cổ phần lần đầu (IPO), Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) vẫn chưa hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp. Các nhà đầu tư mua cổ phần Hacinco mô tả tình cảnh của mình là đang "đuổi vịt trời”.

Trong công văn gửi tới Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp gửi tới Hội nghị Thủ tướng và doanh nghiệp tới đây, Công ty TNHH Luật Đông Hà Nội, đơn vị được ủy quyền từ các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt IPO của Hacinco đề nghị các cơ quan nhanh chóng hoàn tất quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp này theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và người lao động.

Các nhà đầu tư cho biết, ngày 29/10/2004, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 7252/QĐ-UB cho phép Hacinco triển khai cổ phần hóa. Đến ngày 29/9/2005, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 6680/QĐ-UB phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của Công ty. Theo đó, giá trị thực tế doanh nghiệp là hơn 260,2 tỷ đồng; giá trị thực tế vốn nhà nước là gần 7,2 đồng; vốn điều lệ dự kiến là 50 tỷ đồng; giá khởi điểm cổ phần chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Ngày 25/10/2005, 23 nhà đầu tư đã mua cổ phần của Hacinco trong phiên đấu giá được tổ chức tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). 23 nhà đầu tư đã thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục mua cổ phần từ việc đăng ký tham gia cho đến việc đặt cọc, nộp phiếu tham dự đấu giá và thanh toán mua cổ phần với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Ngày 1-2/12/2005, Hacinco đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu để thông qua Điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh sau cổ phần hóa và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty cổ phần. Tuy nhiên, do Hacinco có nhiều sai phạm trong quá trình cổ phần hóa như chuyển nợ thành vốn góp sai quy định; tính trùng số năm công tác của người lao động… (theo Công văn số 4143/UBND-CN ngày 31/7/2007 của UBND TP. Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ), nên việc cổ phần hóa doanh nghiệp đã bị dừng lại.

Theo các luật sư của Công ty Luật Đông Hà Nội, quá trình cổ phần Hacinco vi phạm nghiêm trọng quy định về tiến độ cổ phần hóa tại khoản 1, Mục VIII, Thông tư 126/2004 ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP quy định, việc tiến hành cổ phần hóa kể từ khi xây dựng phương án, đến khi tổ chức bán cổ phần và hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần phải hoàn tất trong thời gian tối đa 9 tháng.

Thế nhưng, trong vụ việc cổ phần hóa Hacinco, kể từ khi UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 7252/QĐ-UB ngày 29/10/2004 cho phép Hacinco triển khai cổ phần hóa đến nay đã hơn 10 năm, nhưng quá trình cổ phần hóa vẫn chưa hoàn tất.

Suốt hơn 1 thập kỷ hoạt động dưới vỏ ngoài là doanh nghiệp nhà nước, nhưng về bản chất Hacinco là công ty cổ phần. Bởi lẽ, cổ phần của Hacinco từ khi được người lao động và các nhà đầu tư mua một cách hợp pháp năm 2005 đã chiếm đến 90% vốn điều lệ của Hacinco.

Oái ăm là tuy không được công nhận là cổ đông của Công ty, nhưng tiền của các nhà đầu tư lại được Công ty sử dụng. Kể từ thời điểm ban hành Quyết định số 6680/QĐ-UB ngày 29/9/2005 phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa, hoạt động sản xuất-kinh doanh tại Hacinco liên tục thua lỗ với số tiền lên tới 7,4 tỷ đồng, vượt quá số vốn Nhà nước hiện có tại Hacinco (7,189 tỷ đồng).

Do vậy, từ năm 2005, Hacinco đã sử dụng toàn bộ số tiền trên 23 tỷ đồng (bao gồm: vốn cổ đông mua theo giá ưu đãi là 1.889.790.000 đồng) và vốn cổ đông mua đấu giá trên sàn giao dịch là 21.884.770.000 đồng) của người lao động và các nhà đầu tư để sản xuất - kinh doanh.

Nhà đầu tư bức xúc phản ánh, họ mua cổ phần hợp pháp tại Hacinco, nhưng chưa được hưởng bất cứ quyền lợi nào từ doanh nghiệp cổ phần hóa. Không chỉ vậy, sự chậm trễ trong việc cổ phần hóa Hacinco đã gây ra thiệt hại và rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư, từ cơ hội kinh doanh bị mất cho đến vấn đề lãi suất, trượt giá, quyền tham gia quản lý điều hành Công ty, quyền được hưởng cổ tức và cả những rủi ro trong quá trình điều hành chính sách, pháp luật về cổ phần hóa.

Đức Hòa – Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.