1 tháng, ngành thanh tra nhận hơn 5.600 đơn khiếu nại, tố cáo

(ĐTCK) Trong tháng 7, toàn ngành thanh tra đã nhận được hơn 5.600 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thanh tra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 4.797 lượt người với 1.553 vụ việc. 

Thanh tra Chính phủ cho biết trong tháng 7 đã ban hành 3 kết luận thanh tra, 3 kết luận kiểm tra; 1 thông báo kết luận thanh tra và tiếp tục hoàn thiện kết luận báo cáo 7 cuộc thanh tra; tiến hành ​5 cuộc thanh tra. Đồng thời, thực hiện giám sát 10 đoàn thanh tra; thẩm định 3 dự thảo kết luận thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trụ sở tiếp công dân tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 4.797 lượt người với 1.553 vụ việc. Số lượng đơn thư trong tháng nhận được là 5.612 đơn, đã xử lý 3.865 đơn.

Thanh tra Nhà nước đã quyết định thành lập 2 đoàn xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thành tra đã triển khai 2.842 cuộc thanh tra hành chính và 116.334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 268.251 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 11.298,6 tỷ đồng, 655,7 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 7.593,5 tỷ đồng (đã thu hồi 6.203,3 tỷ đồng, đạt 81,7%) và 514,7 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 3.705 tỷ đồng, 141 ha đất; ban hành 106.562 quyết định xử phạt vi phạm đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 1.830 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 405 tập thể, 23 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 28 vụ, 76 đối tượng.

Thanh tra Chính phủ cũng đã thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra 1.389 kết luận thanh tra, thu hồi 912,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 68,9%; 63.695 ha đất; xử lý hành chính 351 tập thể, 529 cá nhân, khởi tố 110 đối tượng.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu