Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM), quý II/2020 lợi nhuận tăng nhờ giá khí giảm mạnh

(ĐTCK) Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Mã chứng khoán: DCM – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM), quý II/2020 lợi nhuận tăng nhờ giá khí giảm mạnh

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.929,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 265,8 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 3,5% và tăng 136,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 3.276,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 359,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,9% và tăng 19,9% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành 693,3% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,6% lên 18,8% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 8,7% lên 11%.

Doanh nghiệp lý giải kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm do chi phí khí giảm làm cho giá thành giảm dẫn dến giá vốn 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019. Giá bán Ure thương mại bình quân 6 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 13% so với cùng kỳ làm cho doanh thu giảm. Chính vì vậy, doanh thu giảm, giá vốn hàng bán giảm, tuy nhiên do giá vốn giảm với tỷ lệ nhiều hơn nên lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 7.956,49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 51,91 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp dương 227,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 158,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ dòng tiền hoạt động tài chính âm 190,2 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp trả bớt nợ vay.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 7,1% về mức 9.453.1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 4.532,1 tỷ đồng, chiếm 47,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 2.465,5 tỷ đồng, chiếm 26,1% tổng tài sản; tồn kho là 1.300,8 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 772 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng tài sản.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 190,2 tỷ đồng về 1.594,7 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/07/2020, cổ phiếu DCM giảm 320 đồng về mức 7.990 đồng/cp.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,395.33

-0.2 (-0.01%)

 
VNIndex 1,395.33 -0.2 -0.01%
HNX 387.0 2.12 0.55%
UPCOM 99.37 -0.07 -0.07%