Phân biệt thẻ từ và thẻ chip

Phân biệt thẻ từ và thẻ chip

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, thẻ từ khác với thẻ chip như thế nào? Có phải các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 3 triệu đồng đối với giao dịch liên ngân hàng? 

Thông tin đơn vị chấp nhận thẻ phải thực hiện niêm yết công khai về việc không phân biệt giá hoặc thu thêm tiền, phụ phí đối với các giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ so với thanh toán bằng tiền mặt, có chính xác? 

Biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức phát hành thẻ có cần phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho tất cả các loại thẻ và dịch vụ thẻ?

Trả lời:

Thẻ từ là loại thẻ mà các thông tin của thẻ và chủ thẻ được mã hóa và lưu trữ trong dải băng từ ở mặt sau của thẻ.

Thẻ chip là loại thẻ được gắn vi mạch máy tính hoặc mạch tích hợp để nhận dạng, lưu trữ thông tin và giao dịch của chủ thẻ.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 3 triệu đồng đối với giao dịch liên ngân hàng.

Đơn vị Chấp nhận thẻ phải thực hiện niêm yết công khai về việc không phân biệt giá hoặc thu thêm tiền, phụ phí đối với các giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ so với thanh toán bằng tiền mặt là thông tin chính xác.

Biểu phí dịch vụ thẻ của Tổ chức phát hành thẻ cần phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho tất cả các loại thẻ và dịch vụ thẻ.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,131.0

-60.94 (-5.39%)

 
VNIndex 1,131.0 -60.94 -5.39%
HNX 224.02 -6.48 -2.89%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%