Phải công khai trên báo việc chi trả từ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Phải công khai trên báo việc chi trả từ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

(ĐTCK) Ban điều hành Quỹ thông báo công khai việc chi trả cho người được bảo hiểm trên các báo hàng ngày trong 3 số liên tiếp.

Theo quy định tại Thông tư số 101/2013/TT-BTC về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Hội đồng quản lý Quỹ và Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài để xác định chính xác số tiền chi trả; xây dựng phương án chi trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường; hoàn phí bảo hiểm để trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt và báo cáo Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

Ngoài ra, Ban điều hành Quỹ thông báo công khai việc chi trả cho người được bảo hiểm trên các báo hàng ngày (ít nhất trên 1 tờ báo Trung ương hoặc 1 tờ báo địa phương) trong 3 số liên tiếp, đồng thời niêm yết danh sách các đối tượng được chi trả tại trụ sở chính, các chi nhánh, địa điểm giao dịch của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và trang thông tin điện tử của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Nội dung thông báo phải nêu rõ địa điểm, thời gian, phương thức chi trả tiền của Quỹ.

VNIndex

1,131.0

-60.94 (-5.39%)

 
VNIndex 1,131.0 -60.94 -5.39%
HNX 224.02 0.0 0.0%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%