PGT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty CP Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (PGT - HNX )

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 18/03/2016

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại khách sạn New Epoch, 120 Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q.3, Tp.HCM

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
+  Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt  động của HĐQT, Tổng Giám Đốc;
+  Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS;
+  Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+  Lựa chọn Công ty kiểm toán  độc lập cho năm tài chính 2016;
+  Và một số nội dung khác.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%