PGS.TS Phạm Hồng Long: Phát triển kinh tế đêm toàn diện với thực, trú, hành, lạc, y

Bên cạnh các giải pháp kích cầu du lịch, PGS.TS Phạm Hồng Long, Trưởng Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, đẩy nhanh phát triển kinh tế ban đêm toàn diện với “thực, trú, hành, lạc, y” trong trạng thái bình thường mới có thể giúp “hồi sức” cho ngành “kinh tế xanh” sau khi dịch Covid-19 kết thúc và phát triển bền vững.
PGS.TS Phạm Hồng Long: Phát triển kinh tế đêm toàn diện với thực, trú, hành, lạc, y ảnh 1
Tin bài liên quan