PGS: Cổ đông lớn đăng ký bán 2 triệu CP

PGS: Cổ đông lớn đăng ký bán 2 triệu CP

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha, cổ đông lớn CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PGS - HNX) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PGS.

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 28/3 đến ngày 22/5. Hiện tổ chức này nắm giữ 3.455.100 cổ phiếu PGS.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2011, PGS đạt 5.807,49 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận sau thuế 342,86 tỷ đồng và EPS đạt 6.518 đồng.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%