Petrosetco (PET): Quý III/2021, lợi nhuận giảm 5,1% do chi phí bán hàng và quản lý tăng cao

Petrosetco (PET): Quý III/2021, lợi nhuận giảm 5,1% do chi phí bán hàng và quản lý tăng cao

(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã chứng khoán PET - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý III/2021.

Theo đó, trong quý III/2021, PET ghi nhận doanh thu đạt 3.872,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 49,45 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,3% và 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 3,9% lên 5,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 15,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 27,1 tỷ đồng lên 198,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 128,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 11,42 tỷ đồng lên 20,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 33,1%, tương ứng tăng thêm 30,75 tỷ đồng lên 123,58 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý III/2021 mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí bán hàng và quản lý tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 11.485,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 173,38 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,1% và 53,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, PET dự kiến doanh thu là 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11,5% và 42,7% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 86,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của PET tăng 2,4% so với đầu năm lên 6.474,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.509,2 tỷ đồng, chiếm 38,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.400,3 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.083,2 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 643,2 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản …

Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm, tồn kho tăng 38,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 299,4 tỷ đồng lên 1.083,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục tăng 20,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 423,1 tỷ đồng lên 2.509,2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu PET tăng 900 đồng lên 31.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,496.49

11.65 (0.78%)

 
VNIndex 1,496.49 11.65 0.78%
HNX 462.8 2.22 0.48%
UPCOM 114.06 -0.27 -0.24%