PET giải trình kết quả kinh doanh quý II/2012

PET giải trình kết quả kinh doanh quý II/2012

(ĐTCK) Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (PET – HOSE) vừa gửi công văn giải trình kết quả kinh doanh quý II/2012 giảm so với quý II/2011.

Cụ thể, quý II/2012, PET đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 389,16 tỷ đồng, tăng 37,65% so với quý II/2011; doanh thu hoạt động tài chính đạt 38,55 tỷ đồng, giảm 45,4% so với cùng kỳ (70,6 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 34,81 tỷ đồng, giảm 34,87% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu Công ty mẹ đạt 882,73 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 61,06 tỷ đồng.

Theo giải trình từ PET, doanh thu quý II/2012 tăng so với quý II/2011 trong khi lợi nhuận sau thuế giảm nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong quý II/2012 của công ty mẹ giảm hơn 45% do từ cuối năm 2011, một số công ty con của PET đã được cổ phần do đó lợi nhuận của các công ty con này không chuyển về từng quý như trước đây mà chuyển thành cổ tức và thanh toán cho công ty mẹ vào quý IV hàng năm.

Bên cạnh đó, nguyên nhân khách quan dẫn đến lợi nhuận giảm là do tình hình khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa PP, tỷ lệ chiết khấu giảm đi đã làm cho giá vốn hàng bán tăng lên đáng kể.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%