PEC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Cơ khí Điện Lực (PEC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, nhà 4 tầng - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: 

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán); Báo cáo thực hiện sản xuất, kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.

+ Trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2014; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; phương án tăng vốn điều lệ.

VNIndex

992.45

-10.63 (-1.07%)

 
VNIndex 992.45 -10.63 -1.07%
HNX 146.53 -1.18 -0.8%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021