PEC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Cơ khí Điện Lực (PEC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, nhà 4 tầng - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: 

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán); Báo cáo thực hiện sản xuất, kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.

+ Trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2014; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; phương án tăng vốn điều lệ.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 0.0 0.0%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%