PDT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (7%)

CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PDT - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán : 28/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp - địa chỉ: Số 140, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 28/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%