PDN: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014 (10%)

 

Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/03/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán - Công ty cổ phần cảng Đồng Nai, địa chỉ: 1B-D3, Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai từ ngày 05/03/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân (đối với cá nhân), giấy giới thiệu (đối với thể nhân).

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%