PDN: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


CTCP Cảng Đồng Nai (PDN- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Sẽ thông báo sau

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%