PDN: Ngày gdkhq Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (2:1)

CTCP Cảng Đồng Nai (PDN- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014

- Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông A được nhận thêm 52,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận 52 cổ phần mới, 0,5 cổ phần lẻ sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu từ việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu từ việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần cảng Đồng Nai, địa chỉ: Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%