PCT: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2015

- Lý do và mục đích    : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời hạn thực hiện: Tháng 3/2015

- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi về văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJICO, 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP.HCM)

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức chi trả cổ tức năm 2014.

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021