PAN: Ngày GDKQ quyền nhận cổ tức năm 2013, tỷ lệ 10%

CTCP Xuyên Thái Bình ( PAN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2014

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 14/02/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP xuyên Thái Bình, địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM kể từ ngày 14/02/2014.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%