Ảnh Internet

Ảnh Internet

PAN: Doanh thu và lợi nhuận tăng gần gấp rưỡi

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.047 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm và tăng 48% so với năm 2016. 

Cụ thể, doanh thu mảng nông nghiệp (PAN Farm hợp nhất) đạt 1.520 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37,3% tổng doanh thu cả Tập đoàn. Dù chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết cực đoan và dịch bệnh nhưng nhờ SSC và NSC chủ động nâng cao tỷ lệ sản phẩm bản quyền, có biên lợi nhuận cao trên 80%.

Đối với mảng thực phẩm (PAN Food hợp nhất), doanh thu đạt 2.555 tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng doanh thu. Kết quả này là nhờ nhờ LAF đẩy mạnh nhân điều kinh doanh và hợp nhất doanh thu của BBC từ quý III/2017 (sau khi PAN Food nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 50,1%). Từ tháng 11/2017, nhà máy sản xuất của Pan Food (PFM) đã có sản phẩm chính thức và được phân phối qua hệ thống, đóng góp vào doanh thu chung.

Tại thời điểm 31/12/ 2017, tổng tài sản PAN đạt 5.999 tỷ đồng, tăng 60%. Tổng nợ phải trả 1.834 tỷ đồng, tương đương 31% tổng tài sản, trong đó nợ ngắn hạn là 1.400 tỷ đồng, nợ dài hạn 434 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 4.164 tỷ đồng, tương đương 69% tổng tài sản. Tiền và tương đương tiền khá dổi dào, hơn 1.000 tỷ đồng và khoản đầu tư ngắn hạn 512 tỷ dồng - chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn trên 3 tháng.

Về cơ cấu sở hữu, sau khi mua thành công 20,1% cổ phiếu FMC tính đến cuối năm 2017, PAN sở hữu 2 công ty con trực tiếp (PAN Farm, PAN Food) và 13 công ty con gián tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm.

Tin bài liên quan

VNIndex

999.94

4.18 (0.42%)

 
VNIndex 999.94 4.18 0.42%
HNX 148.09 0.51 0.34%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021