PAC: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 (đợt cuối).

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam bắt đầu từ ngày 27/08/2021, cụ thể:

a. Nhận trực tiếp tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty

+ Đối với cổ đông là cá nhân : khi nhận cổ tức cần mang theo CMND/CCCD còn hạn sử dụng và bản chính Sổ cổ đông.

+ Trường hợp ủy quyền: CMND/CCCD của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng Sổ cổ đông.

b. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.

+ Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021