ORS: CTCP Chứng khoán Phương Đông


- Thời hạn thực hiện: Dự kiến thứ tư, ngày 25/06/2014

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của ORS

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%