OPC: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt (10%)

Công ty cổ phần dược phẩm OPC (OPC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        22/12/2014

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/01/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 15/01/2015. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông nhớ mang theo sổ cổ đông và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%